BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING OVER DE PRODUCTEN VAN AIRTRACK FACTORY

AirTrack Factory heeft op haar website(s) gesteld dat haar producten REACH gecertificeerd zijn en REACH gecertificeerd materiaal bevatten, terwijl dit onjuist en misleidend is. Ten onrechte hebben wij de suggestie gewekt dat een REACH-certificering voor onze producten bestaat en is afgegeven.

Op vordering van AG-Industries heeft de rechtbank Gelderland in haar vonnis van 19juli 2017 geoordeeld dat deze uitingen onrechtmatig zijn jegens AG-Industries, omdat deze mededelingen onjuist en misleidend zijn.

De producten van AirTrack Factory voldoen in zoverre niet aan de vereisten onder de REACH-Verordening. AirTrack Factory is door de rechtbank onder meer bevolen om genoemde mededelingen te staken en gestaakt te houden en zij dient deze dan ook te verwijderen van haar website(s).
IMPORTANT SAFETY ANNOUNCEMENT REGARDING AIRTRACK FACTORY PRODUCTS

AirTrack Factory has claimed on its website(s) that its products are REACH certified and that REACH certified materials have been used, while this is incorrect and misleading. We gave the false impression that a REACH-certification exists and has been issued for our products.

On legal action by AG-Industries, the district court of Gelderland, the Netherlands, has ordered in its judgment of 19th of July, 2017, that these claims of AirTrack Factory are unlawful against AG-Industries, because these claims are incorrect and misleading.

Insofar the products of AirTrack Factory do not meet the requirements under the REACH-Regulation. AirTrack Factory is ordered by the court to cease and disist making these claims and therefore she has to remove them from her website(s).